Tushda Xorlik korsa

X

Kim tushda buni ko’rsa, o’ngda azizlik va obruga erishadi. Yana ziqnalik va faqirlik ham.