Tushda Xashak korsa

X

Bu o’ngda moli dunyodir. Ko’p bo’lsa moli ko’p bo’ladi.