Tushda Xarita korsa

X

Geografik xarita xorijdagi sayohatga ishora. Yana hayotga o’zgarishga ishora. Va savdogarning daromadi ko’payadi.