Tushda Xamir korsa

X

Kim xamir ko’rsa tijoratda foyda qiladi. Agar qo’pchaigan bo’lsa, foyda ko’rmaydi. Xamir mol dunyodir.