Tushda TOVUS korsa

T

-xayoldagi adolatli xukmdor.