Tushda SEXRGAR korsa

S

-ko’ngilsizlik va aldovga yo’yiladi.