Tushda QO’ZIQORIN korsa

Q

— tushda qo’ziqorin ko’rgan yoki tergan odam o’ngida muvaffaqiyatga erishadi.