Tushda MUR korsa

M

kimki tushida muxr ko’rsa o’z sirini boshqalardan yashirishi kerak biron xujjatga muxr bosish foydali tanishuvga yo’yiladi