Tushda G’IYBAT korsa

G'

— turar joyni o’zgartirishga yo’yiladi.