Tushda CHANA korsa

Ch

-tushda chana uchish o’ngdagi quvonchga ishora.