Tushda Buzish korsa

B

Tushda Tushingizda eshigingizni kimdir buzayotgan bo’lsa, o’ngingizdagi xira odamga ishora.