Tushda Butazor korsa

B

Tushda bo’tazordan chiqolmayotgan bo’lsangiz, o’ngda dushmanlaringiz sizni oyoqdan chalish uchun butun kuchini sarf qiladi. Faqat sabr-qanoat bilan ularning makridan qutulib qolasiz. Agar tushingizda butazordan chiqib ketgan bo’lsangiz, o’ngingizda do’st va yaqinlaringiz tez orada yordamga yetib keladi.