Tushda Burun korsa

B

Tushda U bola, ulug`lik, hasab va ota va onadir.