Tushda Burgut korsa

B

Tushda U tushda saltanat egasi bo’lmish haybatli, qattiqqo’l kishidir. Agar u hovlisining sahniga tushsa, o’lim farishtasidir. Kim tushida burgutga erishsa, agar unga itoat qilsa, quvvatli podshohga . Burgut bolasi hokimlar bilan birga yuradigan shijoatli farzandga ishora.