Tushda Burga korsa

B

Tushda Tushda burgani tutish ko’ngilsiz voqealarga ishora. Kimni burga chaqsa mol-dunyoga yetishadi. Kimki burgani qidirayotgan bo’lsa, o’ngida xotirjam bo’lmaydi.