Tushda Buqa korsa

B

Tushda buqa ko’rsangiz, o’ngdagi foydaga ishora. Agar buqa sizni suzsa, o’ngingizda ko’ngilsiz voqealar bo’ladi.