Tushda Boylar

B

Tushda Agar tushda ko`rilgan boylarning quloqlari chiroyli bo`lsa, ularga keladigan yaxshi xabarlarga dalolat qiladi.