Tushda Botqoqlik korsa

B

Tushda botqoqlik o’ngdagi ko’pgina muamolar, xafalik va boylik yo’qotishga ishora.