Tushda Boshqaning moliga yomon qarash korsa

B

Tushda Agar tushda boshqotirma tuzib o’tirgan bo’lsangiz, o’ngda voqelikni bilishga intilishingiz bexuda.