Tushda Boshni egik holda ko`rish

B

Tushda Xato ishlarni qilib tavba qiluvchi bo`ladi.