Tushda Boshliq

B

Tushda uni tushda ko’rish kishilarning kamtarliklarini tassarruf qiluvchi kishiga dalolat qiladi.