Tushda Bo’r korsa

B

Agar tushda sinifdagi qora doskaga bo’r bilan biron narsa yozayotgan yoki rasm chizayotgan bo’lsangiz, o’ngda darslarni o’zlashtirmaganingiz uchun ikki baxo olasiz.