Tushda Bo’lka non korsa

B

Agar tushda uvalanmaydigan bulka non kirsa, o’ngda muvaffaqiyatga erishasiz.