Tushda Bo’kirish korsa

B

Ho’kizning bo’kirishi fitnaga uchrashdan dalolat.