Tushda Bog`- bo’ston

B

Tushda Bu xotinga dalolatdir. Bog’dagi daraxtlar xotinning qavmu qarindoshlari, bolasi va moli deb tavakkal qilinadi.