Tushda Birga (ovqat) yimoq korsa

B

Tushda marxum bilan ovqatlanish-qarz, yo’qolgan kishi bilan ovqatlanish-u tomondan keladigan xabar, jin va shaytonlar bilan birga ovqatlanish, birga yotish – yomon kishilarga qarshi chiqish.