Tushda Bilak korsa

B

Tushda bilak ko’rish farzand yoki do’st orttirishga ishora.