Tushda Balo musibat

B

Tushda U tushda shiddatli holdan keying xotirjamlik va xursandchilikka dalolat qiladi.