Tushda Baliq qarmog`i

B

Tushda tushda baliq tutadigan qarmoq bu makr hiyla.