Tushda Balandlikdan tushish

B

Tushda Kim balandlikdan tushsa unga g`am tashvish yetadi. Pastlikka qarab sayr qilish qiyinchilik bo`lib, oqibatda yaxshilik bo`lishi umid qilinadi.