Tushda Balandlik korsa

B

Tushda balandlikka chiqish o’ngdagi maqomining mustahkamligiga ishora.