Tushda Aso hassa. korsa

A

Kim tushida qo’lida aso borligini ko’rsa, munofiq, ammo asilzoda kishi yordami bilan maqsadiga yetadi, xohlaganini qiladi, uning molidan foydalanadi va dushmani ustidan g’alaba qiladi. Agar hassasining singanini ko’rsa, rahbar bo’lsa, ishidan olinadi. Savdogar bo’lsa, Alloh uning tijoratini ketkazadi. Hassasi o’zgarib qolsa, tezda vafot qiladi.