Tushda Ariq korsa

A

Tushdagi ariq (jilg`a, zovur) eshiklari va sabablaridan darak
beradi.
Shuningdek, tomoqni ham anglatadi, chunki u jismni sug’oradi.