Tushda Anor chirigan bo’lsa. korsa

A

Irib-chirib ketgan anorlarni tushda ko’rish o’ngidagi baxtsizlikdan ishora.