Tushda Alvasti. korsa

A

Tushda alvasti ko’rish o’ngdagi g’iybat va janjal, ishlarning orqaga ketishiga ishora.